Bark jest stawem, który umożliwia największy zakres ruchów kończyny górnej. Diagnostykę tego stawu przeprowadza się najczęściej w celu wykrycia przyczyn:

  • stanów bólowych stawu
  • ograniczenia jego zakresu ruchowego
  • ograniczenia siły mięśniowej w stawie

W przebiegu tzw. „bolesnego barku” przeprowadzenie USG umożliwia zdiagnozowanie towarzyszącego temu schorzeniu dyskomfortu. Możliwość diagnostyki barku w ruchu, która pozwala na prześledzenie wzajemnych oddziaływań poszczególnych części stawu umożliwia określenie w bardzo wysokim stopniu przyczynę różnego typu dyskomfortu towarzyszącego stanowi określanego mianem “bolesnego barku”.

Do najczęstszych przyczyn ograniczenia ruchomości stawu ramiennego należą częściowe lub całkowite uszkodzenie ścięgien mięśni odpowiedzialnych za poruszanie głową kości ramieniowej w panewce stawu.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed badaniem nie jest wymagane od pacjenta żadne przygotowanie.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • zmiany zwyrodnieniowe
  • niestabilność stawu
  • uszkodzenia urazowe ścięgien, więzadeł
  • zespoły bólowe barku
  • ograniczenie ruchomości w stawie barkowym
  • zespół ciasnoty podbarkowej