Badanie USG stawu biodrowego wykonuje dr n. med. Małgorzata Stusińska – specjalista w zakresie badań USG narządów ruchu.

U osób dorosłych badanie USG bioder umożliwia wykrycie obecności płynu stawie biodrowym co stanowi objaw pomocniczy w diagnozowaniu rozległych anomalii w obrębie stawu oraz ew. stanu zapalnego stawu biodrowego. USG bioder ułatwia w sposób znaczący stwierdzenie obecności płynu w okolicy krętarza większego co stanowi element diagnozy tak zwanego „trzaskającego biodra”.

USG stawu biodrowego umożliwia także ocenę zarysów kostnych elementów stawu zwłaszcza kości udowej w zakresie możliwym do przeprowadzenia w konkretnym przypadku – wykluczanie ew. nierówności oraz nawarstwień kostnych stanów zapalnych. Badanie USG stawów biodrowych u osób dorosłych nie zawsze stanowi najlepszą metodę ich oceny. Jego wartość diagnostyczna jest uzależniona od warunków anatomicznych badanej osoby i często jest metodą pomocniczą w szybkiej ocenie rozległych zmian patologicznych w obrębie stawu biodrowego.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Przed badaniem nie jest wymagane od pacjenta żadne przygotowanie.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • wczesne rozpoznanie wrodzonej dysplazji stawów biodrowych
  • określenie stopnia nasilenia wady