USG nadnerczy jest to zasadniczo badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, w którym lekarz diagnosta szczególną uwagę zwraca na nerki z polami nadnerczowymi. Lewe i prawe pole nadnerczowe różnią się pod względem ich widoczności w diagnostyce USG. Prawe pole nadnerczowe jest przeważnie dobrze widoczne. Ze względu na położenie żołądka oraz zgięcia śledzionowego okrężnicy w tym obszarze lewe pole nadnerczowe jest słabo widoczne w badaniu USG a bardzo często jego zobrazowanie jest niemożliwe. W takiej sytuacji alternatywą dla badania USG może być tomografia komputerowa bez kontrastu skoncentrowana na nadnerczach. Jeżeli badanie to uwidoczni jakąkolwiek patologię można rozszerzyć je o wielofazowe badanie z użyciem kontrastu.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Dzień przed badaniem zalecana jest lekkostrawna dieta. Jeżeli nie ma przeciwwskazań można zażyć 3x po 2 tabletki Espumisanu – dostępnego bez recepty W dniu badania należy być na czczo – nic nie jeść 6-8 godzin przed badaniem. Nie palić papierosów. 
Trzeba zwrócić uwagę, że nawet najlepsze przygotowanie do badania może nie gwarantować idealnego zobrazowania nadnerczy z powodów opisanych powyżej.