Nowe zasady bezpieczeństwa

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że w trosce o Wasze zdrowie w gabinecie stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego. Do czasu trwania zagrożenia epidemiologicznego na terenie gabinetu będzie mogła znajdować się tylko osoba, u której wykonywane będzie badanie – wyłączona zostaje poczekalnia. Każdy pacjent wchodzący do gabinetu, zobowiązany jest do wykonania procedur dezynfekcji rąk,  pomiaru temperatury oraz wywiadu przesiewowego.


Gabinet i znajdujące się w nim elementy wyposażenia mające kontakt z pacjentem zostają poddane dezynfekcji po zakończeniu badania z wykorzystaniem specjalistycznych środków bakterio i wirusobójczych.  

Zasady rejestracji i badań

W czasie zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2:
1. Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna – dotyczy również pacjentów przekierowanych z konsultacji onkologicznych z Gabinetów Lekarskich.

2. Pacjenci proszeni są o punktualne przybycie.

3. Prosimy o oczekiwanie przed gabinetem na swoją kolej. Pacjenci którzy przybyli wcześniej oczekują przed gabinetem.

4. Pacjent może wejść do gabinetu wyłącznie w maseczce ochronnej.

5. Pacjent może wejść do gabinetu bez osób towarzyszących.

Przygotowanie do badania

Pacjent po wejściu do gabinetu zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z przedstawioną procedurą. Następnie pacjent zostanie poddany badaniu bezdotykowym termometrem w celu wykluczenia podwyższonej temperatury (w przypadku temperatury powyżej 37,5 C pacjent nie zostaje dopuszczony do badania). Po wstępnej kwalifikacji pacjent zostanie poproszony o wypełnienie ankiety przesiewowej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2.

Dodaj komentarz